Kayıtlar

David Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Teorisi ve Öğrenme Stilleri Modeli