Tanışma ve İsimleri Öğrenmeİsmini Hareketle Göster

 • Amaç: Tanışma ve isimleri hatırlama
 • Sayı: En az 5 kişi
 • Süre: 10-30 dakika (gruptaki kişi sayısına göre değişir)
 • Yer: Sınıf içi / Dış mekan
Açıklama: Tüm oyuncular halka seklinde dururlar. Sırayla ilk sıradaki oyuncu adını söyler ve ardından bir hareket, şekil ya da mimik yapar. Ardından tüm oyuncularla o kişinin ismi yüksek sesle söylenir ve hareketi yapılır. Ardın ikinci sıradaki oyuncu adını söyler ve ardından bir hareket, şekil ya da mimik yapar. Yine daha sonra Ardından tüm oyuncularla o kişinin ismi yüksek sesle söylenir ve hareketi yapılır.  Oyuncuların hepsi isimlerini ve hareketlerini bitirdikten sonra sırayla herkesin adı söylenir ve hareketi yapılır.

Öneri:  Bu oyun “isim ve hareket” dışında; “isim ve hayvan sesi”, “isim ve meyve” gibi farklı şekillerde de oynanabilir.
Üç Parmak
 • Amaç: Tanışmak ve ısınma
 • Sayı: En az 10 kişi
 • Süre: 10 dakika
 • Yer: Sınıf içi / Dış mekan

Açıklama: Tüm oyuncular üç parmaklarını havaya kaldırırlar. İşaret parmağı “isim”, orta parmak “en sevdiği içecek” ve yüzük parmağı da “en çok gitmek istediği ülkeyi” temsil eder. Oyuncular odanın içerisinde yürümeye başlarlar ve karşılaştıkları herkesin parmaklarına kendininkileri değdirerek sırayla parmakların temsil ettiklerini söylerler. Amaç belirli süre içerisinde en çok kişiyle karşılaşmaktır.

Öneri:  Parmak sayısı arttırılabilir, temsil ettikleri şeyler kullanılacağı aktivitenin türüne göre değiştirilebilir. Örneğin; yaş, şehir, spor gibi…
 Soğan Sarımsak

 • Amaç: Tanışma, isim öğrenme
 • Sayı: En az 10 kişi
 • Süre: 10 dakika
 • Yer: Sınıf içi / Dış mekan
Açıklama: Katılımcılardan daire seklinde ayakta durmaları istenir, ortada bir ebe vardır. Önce herkes solundaki ve sağındaki kişilere ismini sorar. Daha sonra ortadaki ebe, birine işaret ederek “soğan” ya da “sarımsak” der. İşaret ettiği kişi, ebe “soğan” derse solundaki kişinin, “sarımsak” derse sağındaki kişinin en fazla 3 saniye içinde ismini söylemek zorundadır. Eğer sorulan ismi doğru olarak

söylerse, ebe bir başka kişiye ayni şekilde soğan ya da sarımsak diye sorar. Eğer sorulan kişi ismi doğru olarak söyleyemezse, bu durumda ebe o olur ve önceki ebe onun yerine geçer. Oyunu yöneten kişi, uygun gördüğü zaman oyunu durdurur.
 Müzikli Balonlar

 • Amaç: Katılımcıların birbirlerinin isimlerini öğrenmesini ve iletişim kurma
 • Sayı: En az 10 kişi
 • Süre: 10 – 15 dakika
 • Yer: Sınıf içi / Dış mekan
 • Malzemeler: Oyuncu sayısı kadar balon, 5-10 tane Asetat Kalemi, CD ya da kaset çalar.
Açıklama: Tüm oyunculara birer tane balon dağıtılır. Balonları şişirmeleri ve üzerine isimlerini yazmaları istenir. Daha sonra müzik çalmaya başlar ve katılımcıların balonları havaya atarak dans etmesi istenir. Müzik durana kadar balonların tamamını olabildiğince havada tutmaya ve yere düşürmemeye çalışmaları istenir. Müzik durduğu zaman herkes en yakınındaki balonu yakalayarak, ellerindeki balonun üzerinde ismi yazan kişiyi bulmaya çalışır.

Öneri:  Zamana ve oyuncuların isteğine bağlı olarak oyun istenilen sayıda tekrar oynanabilir. Aynı zamanda bu oyun İngilizce dersleri için de kullanılabilir. Balonların üzerine İngilizce derslerinde öğrenilen kelimler yazılır. Daha sonra oyun aynı şekilde oynamaya devam edilir. Müzik durduğunda, balonun üzerinde yazılı olan kelimelerin Türkçe anlamı söylenir. El Sıkışma

 • Amaç: İsimlerin öğrenmesini ve iletişim kurma
 • Sayı: En az 20 kisi
 • Süre: En az 10 dakika
 • Yer: Sınıf içi / Dış mekan
Açıklama: Tüm katılımcılardan mekan içerisinde yürümeleri ve 10 dakika içerisinde olabildiği kadar çok kişiyle el sıkışıp, isimlerini söyleyerek kendilerini kısaca tanıtmaları istenir.
Alfabetik Sıra
 • Amaç: İsimleri öğrenme
 • Sayı: En az 10 kişi
 • Süre: 5 dakika
 • Yer: Sınıf içi / Dış mekan
 • Malzemeler: Kişi sayısı kadar sandalye

Açıklama: Katılımcıların sayısına göre olan sandalyeler halka seklinde dizilir ve katılımcılardan sandalyelerin üstüne çıkması istenir. Daha sonra katılımcılardan konuşmadan ve sandalyeden yere inmeden alfabetik sıraya geçmeleri istenir.

Öneri:  Başlangıç – bitiş noktalarını ve hareket yönünü oyunu yürüten kişi belirleyebilir ya da tamamen katılımcılara bırakır. 
Ping-Pong
 • Amaç: Tanışma, isim öğrenme, ismi hatırlama
 • Sayı: -
 • Süre: 15-25 dakika
 • Yer: Sınıf içi / Dış mekan

Açıklama: Grup daire oluşturacak şekilde ayakta dizilir. Ebe ortaya geçerek parmağıyla işaret ettiği kişiye “ping” yada “pong” der. Ebe işaret ettiği kişiye ping derse, işaret edilen kişi kendi solundaki kişinin ismini 3 saniye içinde söylemelidir, pong derse, sağındaki kişinin ismini söylemelidir. Yanlış söylerse ebe olarak ortaya geçer. Ebe uzun süre ortada kalınca ya da herkesin kendi yanındakinin ismini ezberlediğini düşünüp yer değiştirmelerini istediğinde “ping-pong” diye bağırır. “Ping –pong” dendiğinde herkes yer değiştirmek zorundadır.
Arkamda Biri Var

 • Amaç: İsim öğrenme
 • Sayı: En az 10 kişi
 • Süre: 5 – 10 dakika
 • Yer: Sınıf içi / Dış mekan
 • Malzemeler: Katılımcıların tamamına yetecek kadar isimlik veya yaka kartı, büyük siyah bir naylon poşet.
Açıklama: Katılımcılardan isimliklere veya yaka kartlarına isimlerini yazmaları ve dolaştırılan büyük siyah bir naylon poşete atmaları istenir. Daha sonra herkes torbadan bir isimlik/yaka kartı alması ve aynı anda başlayarak kartın üzerinde ismi yazılı kişiyi bulmaya çalışmaları istenir.
İsim Zinciri

 • Amaç: Tanışma
 • Sayı: En az 10 kişi
 • Süre: 15-20 dakika
 • Yer: Sınıf içi / Dış mekan

Açıklama: Katılımcılar büyük bir çember şeklinde ayakta dururlar. Daha sonra oyunu oynatan kişiden başlayarak isimlerini sağ yanlarındaki katılımcıya dönerek söylerler. Bütün katılımcılar sırayla isimlerini bir zincir gibi yanlarındakine iletirler.

Öneri: Oyun değişik şekillerde oynanarak daha eğlenceli hale getirilebilir. Örneğin katılımcılardan isimlerini içinde bulundukları ruh halini yansıtacak şekilde söylemeleri istenebilir.
 

Yorumlar