David Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Teorisi ve Öğrenme Stilleri ModeliÖğrenme Stili Nedir?

Öğrenme stili, bir şeyi yaparken ne kadar zeki olduğunuz ya da hangi becerilerle konuyu öğrendiğinizle ilgili değildir. Bir şeyi yaparken ve yeni bir bilgiyi öğrenirken beyninizin nasıl daha etkili bir şekilde çalıştığı ile ilgilidir.

Bir başka deyişle,

Öğrenenlerin, ‘ne öğrendikleri’ ile ilgili değil, ‘nasıl öğrenmeyi’ tercih ettikleri ile ilgilidir.

Ögrenme Nedir?
Kolb’a göre, tecrübelerin dönüştürülerek bilginin yaratıldığı bir süreç olarak tanımlamıştır.

Bu tanımın iki yönünü oluşturan insanların ne öğrendikleri ve öğrendiklerini nasıl uygulayacakları konusu önemlidir.

Deneyimsel Öğrenme Teorisi Nedir?
Kolb’a göre, öğrenme “deneyimin bilgiye dönüştürüldüğü” süreçtir.
Kolb’a göre, bireyler kendi yaşantılarından, deneyimlerinden öğrenirler. Ve bu öğrenmenin sonuçlarını da güvenli bir şekilde değerlendirilebilir.

Aynı zamanda Deneyimsel Öğrenme;
Öğrenmede sonuç değil süreç daha önemlidir.
Öğrenme, deneyime dayanan ve devam eden bir süreçtir.

Öğrenme, dünyaya bir uyum sürecidir.
Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Teorisi, 4 aşamalı öğrenme döngüsüne ve 4 farklı öğrenme stiline dayanmaktadır

4 Aşamalı Öğrenme Döngüsü:

1.Somut Deneyim
2.Yansıtıcı Gözlem
3.Soyut Kavramsallaştırma
4.Aktif Deneyim

Somut deneyim (Hissederek): Somut deneyimi yüksek kişiler, öğrenmeleriyle ilgili geri bildirim aldıkları ve öğrenme ortamlarında tartışmalara katıldıkları zaman en iyi şekilde öğrenirler.
Yansıtıcı Gözlem (İzleyerek): Yansıtıcı gözlemi yüksek kişiler, açık tanımlanmış görevlerde, aktif bir şekilde çalışma fırsatına sahip olduklarında, deneme-yanılma yöntemini kullanarak en iyi şekilde öğrenirler.
Soyut Kavramsallaştırma (Düşünerek): Soyut Kavramsallaştırması yüksek kişiler, nesnelere ve sembollere karşı daha fazla eğilim gösterirler. Simülasyon, uygulama ve alıştırma gibi öğrenme yaklaşımları kullanıldığında öğrenemezler.
Aktif Deneyim (Yaparak): Aktif deneyimi yüksek kişiler, projeler, uygulamalı ödevler, küçük grup tartışmaları gibi durumlarda en iyi şekilde öğrenirler.

Özetleyecek olursak,
Birey önce konu hakkında yapay veya gerçeğe çok yakın bir deneyim yaşar. Ardından bu deneyimi birey, kendi içinde analiz edilir. Daha sonra elde edilen bu çıkarımlar gerçek hayata genellenir. Gerçek durum ve olaylarla eşleştirilir. Gerçekle ilişkilendirilen deneyimin verdiği bilgi ve farkındalık daha sonra gerçek bir durumda uygulanır ve yeni bir deneyim elde edilmiş olur.

4 Farklı Öğrenme Stili:
-Değiştiren
-Özümseyen
-Ayrıştıran
-Yerleştiren

1. Değiştiren:
Bu stilin öğrenme yetenekleri, somut deneyim ve yansıtıcı gözlemdir.
Bu öğrenme stiline sahip bireyler, somut durumlara çok farklı açılardan bakma konusunda başarılıdırlar. Öğrenme etkinliklerinde bireysel çalışmayı tercih eden bu bireylerin, belirleyici sorusu “Niçin?”dir.

2. Özümseyen:
Bu stilin öğrenme yetenekleri, soyut kavramsallaştırma ve yansıtıcı gözlemdir.
Bu öğrenme stiline sahip bireylerin en önemli özellikleri arasında düşünme yeteneği, değer ve anlamların farkında olması yer alır. Bu tür öğrenenlerin belirleyici sorusu “Nedir?”‟dir.

3. Ayrıştıran:
Bu stilin öğrenme yetenekleri, soyut kavramsallaştırma ve aktif yaşantıdır.
Problem çözme, karar verme, fikirlerin mantıksal ve sistematik planlanması, bu öğrenme stiline sahip bireylerin belli başlı özellikleridir. Bu tür öğrenmeyi tercih edenlerin “Nasıl?” belirleyici sorusudur.

4. Yerleştiren:
Bu stilin öğrenme yetenekleri, somut yaşantı ve aktif yaşantıdır.
Planlama yapma, kararları yürütme ve yeni deneyimler içinde yer alma belli başlı özellikleridir. Bu tipin belirleyici sorusu; “Eğer .... ise ne olacak?” dır.

Özetle; Kolb’e göre önemli olan, bireylerin sahip oldukları öğrenme stilleri ile öğrenme durumlarında kullandıkları yöntemlerin birbiriyle uyumlu olmasıdır.

Kolb, nasıl daha iyi öğrendiğimizi belirlemek için Öğrenme Stili Envanteri  geliştirmiştir. Envanter sonucunda, bireylerin puanları toplamı ile bireyin hangi öğrenme stiline sahip olduğu belirlenir.
 

Yorumlar