Çocuk Hakları Sek Sek Oyunu’nu Tasarlama ve Değerlendirme Süreci

Tasarladığımız "Çocuk Hakları Sek Sek Oyunu"muzla, yaptığımız araştırmamızı sunmak için Ekim 2015'de İzmir'de gerçekleştirilen İnoved 2015 Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı'na katılmıştık. Konferans sonrasında, makalemiz Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi'nde yayınlamaya hak kazandı! 

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), INOVED Özel Sayısında yayınlanan makalemizin özet kısmını bulabilirsiniz.
 

Özet
Çocuk Hakları Sek Sek Oyunu, ilkokul 4. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa devam eden çocukların “Çocuk Hakları Sözleşmesi” hakkında farkındalık kazanması ve “Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde” yer alan belirli hakları işbirlikli bir ortamda eğlenerek öğrenmeleri için geliştirilmiş bir eğitim materyalidir.

Materyalin tasarımında öğretim yaklaşımı olarak aktif öğrenme yaklaşımı merkeze alınmış, deneyimsel öğrenme teorisinden yararlanılmış ayrıca bir aktif öğrenme tekniği olarak eğitsel oyun kullanılmıştır.

Bu araştırmada, eğitim materyalinin geliştirme sürecine yer verildiği gibi esas olarak materyalin ürün değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Temel yorumlamacı nitel araştırma olarak desenlenen çalışmada, eğitim materyali 42 farklı ilkokul ve ortaokuldan, 1012 öğrenciye uygulanmıştır. Daha sonra, ürün değerlendirmesinin yapılabilmesi için 3 eğitmen ile yüz yüze yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yarı-yapılandırılmış görüşmelerle elde edilen veriler betimsel analiz yapılarak çözümlenmiştir.

Araştırmanın önemli bulguları şunlardır: Çocuk Hakları Sek Sek Oyunu; a) Aktif öğrenmeyi ve kalıcı öğrenmeyi desteklemekte, öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır, d) Materyal tasarım ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır, c) Öğrenci memnuniyetini kazanmıştır, d) Düşünme becerilerini, sosyal becerileri ve duyuşsal becerileri geliştirmektedir, d) Güçlü yanlarının yanında birtakım zayıf yanları bulunmaktadır.

Makalenin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

 

 

 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Tanışma ve İsimleri Öğrenme

Analitik Düşünmeyi Teşvik Eden 10 Takım Çalışması Oyunu

Çoklu Zekâ Kuramı Nedir?