Küba Cumhuriyeti Eğitim Sistemi

Küba Cumhuriyeti yönetim şekli olarak sosyalist yönetim biçimini benimsemiştir.  Eğitim sisteminin en temel ilkesi anayasaya dayanarak şöyle ifade edilir: ‘’ Herkes her düzeyde parasız eğitim alma hakkına sahiptir.’’ Küba’da devrim öncesinden eğitim alanında kalan büyük sıkıntılar vardı. Köy ve kent nüfuslarının çoğunluğu okuma-yazma bilmiyordu. Öncelikli hedef olarak okuma yazma oranlarının arttırılması konusu ele alındı.  İlkokullarda zorunlu ve parasız eğitime geçildi.  Eğitim sisteminde ilk büyük değişim gönüllük sistemi ile gerçekleştirildi. Okuma-yazma bilenler bilmeyenlere öğretti.  Okullarda 220 gün ders yapılır ve günlük 6-7 saattir.
 • Lise ve üniversite mezunlarının iş garantiler devlet tarafından güvence altına alınmıştır.
 • Eğitim sisteminde beceriler çok önemli bir yer tutmaktadır.
 • Bilgiyi pratiğe dökmek temel ilkelerden bir tanesidir.
 • Okullarda sosyal gelişim ve toplumsal uyumu sağlayacak fazlaca alan vardır.
 • Okullarda 220 gün ders yapılır ve günlük 6-7 saattir.
 • Zorunlu eğitim 6-14 yaş arasını kapsamaktadır.
 • Anadili İspanyolcadır. Toplumun her kesiminin anadili olduğu için anadil eğitim sisteminde bir sorun oluşturmamaktadır.
 • 6 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul ve üniversite öncesi 3 yıl üniversite hazırlık okulu bulunmaktadır.
 • Dini ve özel okul bulunmamaktadır.
 • Bir öğretmene 20 öğrenci düşmektedir. Kırsal bölgelerde bu sayı 11’e kadar düşmektedir.
 • İş garantisi devlet tarafından güvence altına alınmıştır. 

İlköğretim:
6-11 yaş arasında olur.
Öğrenciler zamanla meyve bahçeleri, tarlalar, sokaklarda işe katılırlar.
Matematik, İspanyolca, Küba Coğrafyası ve Tarihi, Yaşadığımız Dünya,  Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Müzik Sanatları, Doğa Bilimleri ve Beden Eğitimi dersleri alırlar.

Ortaöğretim:
7. ve 9. Sınıfları içerir ve zorunludur.
Eğitimin bu döneminde sıkıntılar vardır ve bu alanda yoğunluk verilmiştir.
Bu eğitim döneminde sonra öğrenci isterse düz isterse mesleki liseye gidebilir.

Üniversite öncesi Eğitim ve Temel Mesleki Eğitim Süreci:
Zorunlu değildir ve parasızdır.
Bizim ülkemizdeki düz lise mantığı ile işler.
Son sınıfta öğrenciler kendi yoğunlaşmak istedikleri alana yönelirler.
Bu dönem bilgi ve becerileri geliştirildiği ve kariyer planlarının yapıldığı bir dönemdir.
Bilim dersleri dışında öğrenciler haftada en az 6 saat bir sanat dalı ile ilgilenmek zorundadır.

Mesleki Teknik Eğitim:
Öğrencilerin bilgi ve becerilerine göre şekillenir.
Programda genel eğitim ve teknik eğitim yer almaktadır.
Ülkede güzel sanat alanında bu seviyede eğitim veren 15 tane okul bulunmaktadır.

Üniversite:
12 yıllık eğitim sürecini tamamlayan her öğrencinin üniversiteye girmesi devlet tarafından garanti altına alınmıştır.
Öğrencilerin ilgi, yetenek ve alanlarına göre sınav yapılmaktadır.
Merkezi sınav ve ortaöğretim başarı puanı buna etkilidir.
Eğitim ücretsizdir. Her imkân sağlanır ve burs verilir.
Üniversite sonrası eğitim süreci de ücretsizdir. Yoksul ülkelerden gelen öğrenciler de ücretsiz eğitime dâhil edilir.

Özel Eğitim:
Engelli çocukların okul-aile işbirliği ile ilerlediği okullardır.
Genel eğitim programı özel eğitmenler ile bu okullarda da uygulanır.

Hazırlayan
Baran Çağlar
 
Kaynakça:

http://sendika7.org/2012/03/kuba-egitimi-uzerine-birkac-soz-alberto-t-velez/
http://arsiv.sol.org.tr/?yazino=26070
Eğitim Emekçisi olan Ayşe Kahraman’ın sunumu.

Yorumlar