Flipped Classroom / Dönüştürülmüş Sınıflar

Harvard Üniversitesi Fizik profesörlerinden Eric Mazur öğrenmeyi iki adım olarak tanımlamaktadır. Bu adımların ilki; bilginin transferi (akademisyen veya farklı kaynaklar aracılığıyla bilgi kaynağından öğrenciye aktarım), ikincisi ise bilginin öğrenci tarafından özümsenmesidir.

Flipped Classroom modelinde ise, öğrenciye bilginin aktarımı yine akademisyenleri tarafından hazırlanan ders videoları yardımıyla gerçekleştirilirken öğrencinin asıl ihtiyacı olan bilginin özümsenmesi ve yeni bilgilerin çıkarımı ise ders saatinde sınıfta akademisyenler ve sınıf arkadaşlarıyla birlikteyken gerçekleşmektedir.

Geleneksel eğitim sisteminden nispeten daha kolay olan bilginin öğrenciye aktarımı sınıfta akademisyen tarafından yapılmakta ve daha zor olan bilginin özümsenmesi aşamasında öğrenci ders dışında ödev ve projeleriyle baş başa bırakılmaktadır.

Flipped Classroom sisteminin faydaları:
İnternet teknolojisinin hayatımıza girmesi sonrasında doğan bireyler dijital dünyaya ve onun gereklerine bizden çok daha hızlı ayak uydurmaktadır.Bunun en iyi örneklerinden birisi 25 Eylül 2006’da 3 yaşındaki bir çocuğun evdeki bilgisayardan İnternet'e girip annesinin şifresini açık bırakmasını fırsat bilerek bir araba satın alabilmesidir.

Kabul etmek gerekir ki teknoloji ile iç içe büyüyen, tüm dünyadaki akranlarıyla kolayca iletişim kurabilen, yeniliklere çok hızlı bir şekilde uyum sağlayabilen ve bağımsızlıklarına düşkün Y ve Z kuşaklarını 900 yıllık geleneksel eğitim-öğretim sistemi ile geleceğe hazırlamak olanaksız hale gelmiştir. Bu gerekçelerle, dijital teknolojinin tüm hayatımıza egemen olduğu bir dünyada, günümüz Y kuşağı ve 2020’lerin Üniversite öğrencisi olacak Z kuşağının ve sonrasının eğitimini amaçlayan, dünyada da yeni yeni gelişen “Flipped Classroom” eğitim-öğrenim sistemi ile yeni kuşağın karşısına çıkmaktadır.

Öğrencilerin dersten önce bilgi edinme ve anlama gibi daha alt düzeydeki bilişsel işleri gerçekleştirmeleri ve ders sırasında akranları ve akademisyenin desteği ile uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme gibi daha üst düzeydeki bilişsel işlere odaklanmalarını sağlayan Flipped Classroom sistemi Bloom Taksonomisi’ne de kusursuz uyum sağlamaktadır.

Flipped Classroom’da ders işlenişi;
 • Öğrenci derse gelmeden önce, istediği bir zamanda dersi videodan izler, notlar alır, anlamadığı konular ile ilgili sorular hazırlar.
 • Öğrenciler, dersin birinci saatinden önce konu ile ilgili sorularını öğretim üyesine elektronik ortamda iletir.
 • Öğretim üyesi ilk derste soruların niteliğine göre öğrencileri gruplandırır. Öğrenciler grup çalışması içerisinde sorularına cevap aramaya çalışırlar. Öğretim üyesi grupları ziyaret ederek öğrencilere yardımcı olmaya çalışır.
 • Öğretim üyesi, dersin ikinci saatinde cevap bulunamayan soruları da kapsayacak şekilde konuları öğretir.
 • Öğretim üyesi, öğrencilerin konuyu öğrenip öğrenmediklerini test etmek için sorular sorabilir veya konunun uygulamalarını kapsayacak şekilde problemler üzerine grup çalışmaları yaptırtabilir.

Bu model sayesinde akademisyenler bilgiyi öğrencilerine öğreten kişilerden, öğrencinin bilgiye ulaşmasına yardım eden ve öğrencilerin öğrendikleri bilgileri bir sonraki adıma taşımalarında yönlendiren kişi konumuna geçmektedirler.

Flipped Classroom sisteminin öğrenciye faydaları:
 • Öğrenci istediği yerde istediği zaman dersi dinleyebilir.
 • Her öğrencinin dersi anlama hızı aynı olamayabilir, bunu geleneksel yöntemde öğretim üyesi anlayamaz. Flipped Classroom’da ise öğrenci dersi videodan istediği hızla izleyebilir, tekrarlayabilir.
 • Dersler interaktif, etkileşimli ve uygulamalı işleneceği için öğrencinin konuyu özümsemesi daha kolay olacaktır.
 • Öğrenci dersi grup çalışmasıyla yürüteceği için derse karşı ilgisiz kalamaz, dersi dinlememesi söz konusu olamaz.
 • Hastalık, spor ve kulüp faaliyetleri gibi zorunlu nedenlerden derse gelemeyen öğrenciler dersten geri kalmazlar.
 • Mevcut sistemde de var olan her ders için haftada en az 2 saat yüz yüze görüşme saatleri, bu sistemde de devam edecek. 2 saatlik görüşme saatinin 1 saati yüz yüze, 1 saati de internet üzerinden yapılacaktır. Derse gelemeyen öğrenci bu şekilde akademisyen ile iletişim kurabilir.
 • Dersin materyalleri sürekli arşivdedir, öğrenci gerek duyduğu zaman geri dönüp sunumları izleyebilir.
 • Öğrenci ile akademisyen arasındaki etkileşim ve kişisel temas daha fazla olur.
 • Öğrencilerin daha çok sorumluluk alacakları bir ortam oluşur ve sınıfta tüm öğrenciler aktiftir.
 • Tüm öğrenciler birebir kişisel eğitim alırlar.
 • Öğrenci, dersten önce daha alt düzeydeki bilgi edinme ve anlama gibi bilişsel etkinlikleri gerçekleştirir. Ders sırasında akranları ve akademisyenin desteği ile uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratma gibi daha üst düzeydeki bilişsel etkinliklere odaklanır.
Flipped Classroom sisteminin başarılı olmasının sebepleri:
 • Öğrencinin katılımını artırır,
 • Takım çalışmasına ilişkin becerileri güçlendirir,
 • Öğrencilere bireysel rehberlik hizmeti sunar,
 • Sınıf tartışmalarına odak kazandırır,
 • Eğitim kadrosuna özgürlük sağlar. 

Bir örnek;
Tuğba öğretmen, yeni atanmış matematik öğretmenidir. Öğrencilerine en üst düzeyde bilgi vermek istiyor ancak geleneksel yöntemlerin bunu çok da fazla karşılamadığını öğretmenliğinin ilk aylarında öğrenmiş oluyor. Her idealist öğretmen gibi o da bir araştırma yapıyor ve teknolojiyi matematik öğretiminde nasıl kullanabileceği hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Teknolojiyle birlikte gelişen yöntemlerden biri olan dönüştürülmüş sınıf metodu konusunda yazılmış bir makaleyi okuyor ve uygulamaya karar veriyor.

1. adım: Tuğba öğretmen, teknik ekipmanını hazırlıyor. Matematik dersinin o ertesi günkü konusunu kamera karşısında anlatıyor ve bunu internet ortamında öğrencileriyle paylaşıyor.

2. adım: Ertesi gün Tuğba öğretmen sınıfa girdiğinde öğrencilerin hepsi önceki gün veya akşam dersi izlemiş olan öğrencilere tekrar teorik bilgiyi vermekle uğraşmadan, onlara deney veya aktiviteler yaptırıyor.

Sonuç: Öğrencilerine verebileceği en fazla bilgiyi vermek isteyen her idealist öğretmen Flipped Classroom metodunu sınıfında kullanabilir. Geleneksel metotların işe yaramadığı her an yeni eğitim teknolojileri yardımınıza koşacaktır.


Yorumlar