Head StartHead Start, Amerika Birleşik Devletlerinde federal hükümet tarafından düşük gelir düzeyine sahip aileler üzerinde başlatılmış bir eğitim hareketidir. Head Start Projesinin temel amacı, düşük gelir düzeyine sahip ailelerden gelen çocuklara sosyal ve eğitimsel fırsatlar sağlayarak yoksulluğun olumsuz etkilerinin engellenmesidir. 

Head Start Projesi’nin Temel Önermeleri

 1. Düşük gelir düzeyine sahip ailelerden gelen çocuklar bilişsel, sosyal ve fiziksel yaşantılar yönünden dezavantajlıdırlar.
 2. Eğer bazı fırsatlar çocuğa, normal zamanından önce, okula başlamadan sağlanırsa, yoksulluğun yarattığı bir çok problem giderilebilir.
 3. Yoksulluğun jenerasyon halkası çocuklara yaşamlarının ilk yıllarında sağlanan eğitimsel ve sosyal fırsatlarla kırılabilir.

Head Start Projesi’nin Genel Amaçları

 1. Çocuğun fiziksel ve sağlıkla ilgili becerilerini geliştirmek.
 2. Çocuğun sosyal ve duygusal sağlığının gelişimine yardımcı olan iç denetimini, merakını, doğallığını ve kendine güvenini teşvik etmek.
 3. Kavramsal ve sözel becerilerinin eğitimi ile çocuğun bilişsel gelişimini desteklemek ve becerilerini zenginleştirmek.
 4. Çocuğun o andaki ve gelecekteki öğrenme çabaları ve tüm gelişimi için güven yaratan başarı beklentisini oluşturmak.
 5. Çocuk ve ebeveyne, aile ilişkileri ve diğer kişilerle ilişkilerinde kullanacağı sevgi ve destek gibi sosyal becerileri kazandırmak.
 6. Çocukta ve ailede değerli ve itibarlı oldukları duygusunu yaratmak.

Head Start Yaklaşımı’nın Felsefesi
 1. Çocuğun gelişimine ve sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için hazırlanan disiplinler arası ve geniş kapsamlı program olup, en üst düzeyde yarar sağlar.
 2. Çocuğun, bütün ailesi ve toplum programa katılmalıdır.
 3. Head Start, tüm hedeflerini ülke çapında yaygın olan Head Start Merkezleri’nde gerçekleştirmektedir. Ancak dini kuruluşlar, gönüllüler ve okullar da, bu programın uygulanmasında önemli katkılar sağlamaktadır.

Head Start Program:

Head Start programı; eğitim, sağlık, ebeveyn katılımı ve sosyal hizmetler olmak üzere dört temel alandan oluşur.


Eğitim: Head Start eğitim programları her çocuğun bireysel ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Çocukların sosyal, duygusal, zihinsel gelişimleri çok çeşitli öğrenme deneyimleriyle desteklenir. Çocuklar sınıf içi ve sınıf dışı oyunlara katılır, kelimeler ve sayılara ilişkin kavramları geliştirilir.
 
Sağlık: Program tüm çocukların, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine ulaşmalarını sağlar. Çocukların sağlıklı olmaları için ruh sağlığı, diş ve vücut sağlığı ve beslenmeyi içeren zorunlu sağlık programları hazırlamıştır.

Ebeveyn Katılımı: Head Start Programının önemli bir bölümünü aile eğitimi, program planlama, aktivite oluşturmanın yer aldığı aile katılımı oluşturur. Head Start Programı'nda ebeveyn katılımının en önemli unsurlarından birisi, model almadır. Bu programda ebeveynleri ücretli yardımcı ya da öğretmen rolünde görmek çok yaygındır.

Sosyal Hizmetler: Programın bir parçası olan sosyal hizmetler, ailelere çeşitli alanlarda yardımcı olmak amacıyla kurulmuşlardır. Bu kuruluşlarda çalışan personel, ailelere, ihtiyaçlarını nereden nasıl karşılayacakları konusunda bilgi verirler.

Head Start Programının Sınıf Ortamı: 
Sınıf; çocukların, eğitimcilerin ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenir. Head Start Okulları'nın temel özelliği, çocukların kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamaktır. Bu nedenle sınıfın tüm detayları, çocukların gözünden düşünülür ve gerçekleştirilir. Eğitim materyallerinin; uzun süreli kullanıma hizmet eden, maliyeti düşük ve sağlam olmalarına dikkat edilir. Ayrıca aile katılımı düşünülerek ve çocukların gözlemlenmesine olanak sağlayacak şekilde sınıf büyüklükleri tespit edilir.

Yorumlar