Dikkat Toplama ve Hareketlendirme

Parmak Yakalama

 • Amaç: Katılımcıların dikkatinin toparlanması ve grup içi dinamiklerin pekiştirilmesi
 • Sayı: -
 • Süre: 10 dakika
 • Yer: Sınıf içi / Dış mekan

Açıklama: Katılımcılar büyük bir daire halinde ayakta dururlar. Sağ ellerini işaret parmakları dik olarak havada tutarlar. Sol elleri ise açık bir şekilde yanlarındaki katılımcının işaret parmağının üstüne gelecek şekilde havada tutulur. Oyunu yöneten kişi üçe kadar sayınca tüm katılımcılar sağ ellerini yanlarındaki katılımcıya yakalatmadan indirirken sol elleri ile diğer yanlarındaki katılımcının parmağını yakalamaya çalışır. Sağ parmağı yakalanan katılımcılar (kendileri yanlarındaki parmağı yakalamış olsalar bile) oyundan çıkarlar. Oyun üç kişi kalıncaya kadar devam eder.Meyve Salatası

 • Amaç: Katılımcıların dikkatinin toparlanması ve grup içi dinamiklerin pekiştirilmesi
 • Sayı: 10 ve daha fazla kişi
 • Süre: 10 – 15  dakika
 • Yer: Sınıf içi / Dış mekan
 • Malzemeler: Oyuncu sayısı kadar sandalyeler

Açıklama: Oyunda sandalyeler bir halka oluşturacak şekilde dizilir. Oyunu yöneten kişi 4 ya da 5 tane meyve belirler. Daha sonra sandalyelerde oturan oyunculara belirlediği bu meyve isimlerini verir. Örneğin; belirlenen meyveler; elma, armut, muz, kiraz, çilek olsun. Oyunu oynatan kişi, oyunculardan birinden başlayarak her oyuncuya belirlenen meyveleri söyler. Elma, armut, muz, kiraz, çilek, elma, armut, muz, kiraz… şeklinde devam eder.  Tüm oyunculara bir meyve verildikten sonra bir oyuncu ortada ayakta durur. Ortadaki oyuncu, belirlenen meyvelerden bir tanesini söylediğinde, o meyve ismi verilmiş kişiler kendi aralarında yer değiştirmek zorundadır. Bu arada da ortadaki kişi ayağa kalkan kişilerden birinin yerine oturmaya çalışacak ve ortada kalan kişi oyunu oynatmaya devam edecektir.  Eğer ortadaki kişi, belirlenen meyve ismi yerine “meyve sepeti” derse, herkes yer değiştirmek zorundadır.

Öneri: Belirlenen meyve sayısı, grubun sayısına göre değiştirilebilir.A’yı Kovala B’den Kaç

 • Amaç: Katılımcıların dikkatinin toparlanması ve grup içi dinamiklerin pekiştirilmesi
 • Sayı: 6 ve daha fazla kişi
 • Süre: 10 dakika
 • Yer: Sınıf içi / Dış mekan

Açıklama: Katılımcılar ayakta dururlar. Oyunu yöneten kişi her katılımcıdan grup içinden bir insanı düşünmesini ve onu A olarak adlandırmasını ister. Aynı şekilde ikinci bir insan düşünmesini ve onu da B olarak adlandırmasını ister. Katılımcılar düşündükleri insanı birbirleriyle paylaşmazlar. Her katılımcının amacı A olarak düşündüğü kişinin olabildiğince yakınında dururken B olarak düşündüğü kişiden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmaktır. Bazı insanların ortak seçimlerinin olması, bir katılımcının B olarak seçtiği birinin kendisini A olarak seçmiş olması ve katılımcıların çalışma salonunun ortasında birbirlerini kovalaması oyunu daha da eğlenceli hale getirecektir.Atom

 • Amaç: Katılımcıların dikkatinin toparlanması, küçük gruplara ayırma.
 • Sayı: 10 ve daha fazla kişi
 • Süre: 10 dakika
 • Yer: Sınıf içi / Dış mekan

Açıklama: Oyuncular rahat hareket edebilecekleri bir alanda ayakta dururlar. Oyunu yöneten kişi katılımcılara her birinin boşlukta gezinen birer atom olduklarını söyler. Atomlar bilindiği üzere boşlukta serbestçe hareket ederler. Hareketlerinin hızını belirleyen tek faktör ortamın sıcaklığıdır. Sıcaklık yükseldikçe atomların hareket etme hızı artar, sıcaklık düştükçe hızları düşer. Ayrıca bir diğer bilimsel gerçek ise uygun ortam sağlandığında atomların başka atomlarla birleşerek moleküller oluşturma eğiliminde olmasıdır.

Bu bilimsel açıklamalar katılımcılara verildikten sonra oyunun kuralları açıklanır. Katılımcıların odada aynen bir atom gibi serbestçe hareket etmeleri istenecektir. Hareketlerinin hızını ise eğitmenin bildireceği sıcaklık belirleyecektir. Oyunu yöneten kişi sıcaklığı yükselttiğinde katılımcılardan hızlı hareket etmeleri, düşürdükçe yavaş hareket etmeleri istenir. Örneğin 50 derecede yürüyen katılımcıların, sıcaklık 150 dereceye çıktığında koşmaları gerekecektir. Ayrıca oyunu yöneten kişi katılımcılardan molekül oluşturmalarını isteğinde kaç atomlu bir molekül oluşturmalarını istediğini de belirtecektir. Molekül oluşturma komutu alan atomlar en yakınlarındaki atomlarla birleşerek istenilen atom sayısında moleküller oluştururlar.

Öneri: Bu oyun aynı zamanda küçük gruplar oluşturmak istendiğinde de kullanılabilir. Bunun için oyunun sonunda kaçar kişilik gruplar oluşturmak isteniyorsa katılımcılardan o sayıda atom içeren molekül oluşturmaları istenebilir.AAA.. ŞŞŞŞŞ..

 • Amaç: Dikkatin toparlanması, hareketlendirme
 • Sayı: -
 • Süre: 5 dakika
 • Yer: Sınıf içi / Dış mekan

Açıklama: Katılımcılar daire seklinde ayakta dururlar. Oyunu yöneten kişi tüm katılımcılardan kendisinin yapacağı hareketi ya da çıkaracağı sesi ayni anda tekrarlamalarını ister. Örneğin, oyunu yöneten kişi elini çırptığında katılımcıların da tek bir ses çıkacak şekilde aynı anda ellerini çırpmaları gerekecektir. Yöneten kişinin kullanacağı iki ana hareket/ses ve bunlarının her birinin bir de karşıtı vardır.

Ana hareket el çırpma iken bunun karşıtı ellerin iki yana açılmasıdır. Ana ses ise ‘A’ diye bağırmaktır ve bunun karşıtı da ‘Şşşşş’ sesidir. Oyunu yöneten kişi bir süre hareketleri teker teker gösterir. Daha sonra herkesin ayni anda yapmaya çalışmasını ister. Katılımcılardan kendi yaptığı hareketin zıttını yapmalarını ister. Arada mutlaka yanlış sesler ve hareketler oluşacaktır ve bu da oyuna eğlence katacaktır.Uzay Gemisi

 • Amaç: Dikkatin toparlanması, hareketlendirme
 • Sayı: -
 • Süre: 10-15 dakika
 • Yer: Sınıf içi / Dış mekan

Açıklama: Oyunu yöneten kişi bir uzay gemilerinin olduğunu ve hepsinin uzaya yapılacak yolculuğa davetli olduklarını katılımcılara açıklar. Ancak uzay gemisi küçük olduğundan, sadece kaptanın izin vereceği sınırlı sayıda eşyayı yanlarına alabileceklerini söyler ve katılımcılardan yanlarına almak istedikleri bir eşyayı sırayla söylemelerini ister.

Oyun içinde kaptan rolünü oyunu yöneten kişiyi üstlenmiş olacaktır ve her katılımcıya söylediği eşyayı yanına alıp alamayacağını belirtir. Ancak kaptanın çok önemli bir görevi vardır. Gemiye alınabilecek eşyalar, o eşyayı isteyen kişinin adinin ilk harfiyle başlayan bir eşya ise kabul edilir. Ancak katılımcılar bunu bilmediklerinden, tesadüfen gemiye kabul edilen eşya ile bunu isteyen katılımcılar arasındaki ilgiyi bulmaya çalışarak kendisine geçerli eşya bulmaya çalışır. Oyun, tüm katılımcılar oyunun kuralını çözüp kendine eşya bulana kadar oynanabilir. Oyun, özellikle kuralı çözen katılımcıların diğerlerine söylemeyerek fazladan götürecekleri eşyaları abartmaya başladıklarında daha eğlenceli bir hal alabilir.

Öneri: Oyun çok tıkandığında, yöneten kişi küçük ip uçları verebilir. Örneğin isteğini belirten bir katılımcıya eşyasını alıp alamayacağını ismini belirterek dikkat çekmeye çalışabilir “sen Özgehan olarak ördeğini yanına alabilirsin” gibi.Flamingolar ve Penguenler

 • Amaç: Isınma, hareket etme
 • Sayı: En az 10 kişi
 • Süre: 10-15 dakika
 • Yer: Sınıf içi

Açıklama: Katılımcılardan bir gönüllü seçilir ve bir “flamingo” olarak diğer katılımcıları “penguenler”i yakalaması istenir. Flamingo çabuk hareket edemez fakat zarif ve yavaş adımlar atar, her bir adımında kanatlarını aşağıya-yukarıya doğru hareket ettirir. Penguenler çabuk hareket ederler fakat küçük adımlarını atarlarken kuyruklarını sallarlar (ellerini arkada kavuştururlar). Eğer bir penguen yakalanırsa o artık bir flamingodur!!! Tek bir penguen kaldığında bu sefer penguen flamingoları yakalamaya çalışır. Tüm flamingolar penguene dönüştüğü zaman oyun sona erer.
 

Yorumlar