• yaşamatik

  Oyunun tanımı ve amaçları:

  Bu oyun ile, 18 – 25 arasındaki gençlerin, toplumda karşılaşılan farklı sorunlar ve gönüllülük, iyilik, toplumsal dayanışma gibi konularda farkındalık kazanmaları ve toplumdaki sorunlara çözüm olabilecek farklı fikirler üretmelerini amaçladık. Oyun sonunda kazanılacağını düşündümüz diğer kazanımlar aşağıdaki yer almaktadır:

  • Gençlerin iyilik ve toplumsal fayda bilinci kazanmalarını sağlamak,
  • Gençlerin topluma yardım edebilecekleri konuların farkına varmalarını sağlamak,
  • Gençler arasında iş birliği, dayanışma ve ekip çalışması duygularının gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Gençlerde toplumsal sorunların çözümüne dair analitik düşünme ve kişisel  yeterlilikleriyle çözüm üretme kapasitesini geliştirmek,
  • Gençlerin yaşadıkları çevre ve toplumsal sorunlar hakkında fikir geliştirmelerini sağlamak,
  • Gençlerin fikir geliştirme, ortak aklı kullanma ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmek,
  • Gençlerin strateji ve toplumsal işbirliği geliştirme becerilerini güçlendirmek,
  • Gençlerde aşırı hırs, rekabet ve maddeye bağlı bireysel kazanma tutkusunu sorgulatmak.

  Temmuz, 2013


  gençlik

  Bu oyunu da, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Kampları’nda kullanılmak üzere tasarladık. Eğer sizde gerçek hayatta karşılaşılan sorunlara alternatif çözüm yolları arama ve insiyatif kullanma ile ilgili sosyal bir çalışma yapmak istiyorsanız, detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


  triangle-spin

  Bu oyun, gerçek hayatta çözülmez gibi görünen bazı sorunların, aslında çözülebileceğinin farkına vardırabilir.