• cocuk_haklari_sek_sek

  Oyunun tanımı ve amaçları:

  Çocuk Hakları Sek Sek Oyununu, çocuklara sahip oldukları haklar konusunda bilgi vermek ve çeşitli yöntemlerle bu hakları yorumlamalarını sağlamak amacıyla tasarladık. Oyun sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşılmasını da amaçladık:

  • “Çocuk Hakları Sözleşmesi” hakkında farkındalık kazanmak ve bilgi edinmek,
  • Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer alan belirli hakları öğrenip, yorumlayabilmek,
  • Yaratıcı çözüm önerileri getirmek,
  • Bir takım olarak hareket etmek,
  • İletişim kurmak,
  • Mantığa dayalı fikirler üretmek,
  • Sözel ve yazılı yönergelere göre hareket etmek,
  • Zaman yönetimi yapabilmek,
  • Yaptığı işe dikkatini vermek,
  • Geçmiş deneyimlerinden çıkarımda bulunmak.

  a b c

   Oyunu, Genç Gönüllüler Derneği Tarafından Hollanda Kraliyet Fonu olan Matra  Programı Kapsamında tasarladık. Sizde “Çocuk Hakları” ile ilgili çalışma planlıyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.


  triangle-spinOyun, çocukların ciddi olarak bilinçlenmesine neden olabilir.